Kunder

Ett urval av härliga kunder

Jag arbetar med många olika företag, inom en mängd olika branscher. Ofta blir jag en strategisk parter som sedan också producerar materialet som ska tas fram. Men jag gör även enstaka projekt eller konsultjobb. Kontakta mig så får ni veta mer!